Terug naar nieuwsbrief
 
 
 
Bart van der Plas, toezichthouder leidingwerken bij Waternet, over de Prefab Meterkast
 
 
  We spreken Bart op de bouwplaats De Krijgsman, waar momenteel door onder andere Dura Vermeer gebouwd wordt aan een compleet nieuwe woonwijk. Op het voormalige terrein van een kruitfabriek worden er circa 1300 huizen gebouwd. Bij een deel van deze huizen wordt gebouwd met de prefab meterkast. We stellen Bart een paar korte vragen over zijn ervaringen als toezichthouder leidingwerken met de prefab meterkast.

Aansluiten met de prefab meterkast, hoe is dat eigenlijk anders dan de traditionele manier van aansluiten?
Voorheen moest de klant, de bouwer, twee keer een aanvraag doen voor een drinkwateraansluiting. Eerst voor een bouwaansluiting en later de huisaansluiting. Dit betekent dat onze aannemer ook twee keer langs moest komen, voor wat eigenlijk dezelfde aansluiting is. Met de prefab meterkast werkt dit anders. Onze aannemer hoeft dan maar één keer langs te komen om gelijk de aansluiting voor zowel de bouwfase als de definitieve huisaansluiting te maken.

Met onze eigen ploegen moeten wij normaal gesproken schouwen of de bouwer de mantelbuizen, waar later de waterleiding doorgevoerd moet worden, goed geplaatst heeft. Met de prefab meterkast is schouwen overbodig geworden, omdat deze standaard aan de eisen voldoet. We weten dat de kasten die hier zijn gebruikt in de toekomst gecertificeerd zullen zijn. In dat geval is een foto voor ons genoeg en dienen wij steekproefsgewijs te schouwen. Dit scheelt ons als toezichthouder veel werk. Uiteindelijk scheelt het ons dus ook in de kosten.

Is het samenwerken op de bouwplaats veranderend met de prefab meterkast?
Kort gezegd is de communicatie met de bouwers versimpelt. Er is meer duidelijkheid. Als wij gaan aansluiten staan er geen steigers, er is een vrij tracé en een veilige werkomgeving. Dit voorkomt overlegproblemen met de bouw. Het wil nogal eens voorkomen dat de bouwaansluiting in het tracé gesitueerd is waar ook de huisaansluiting komt te liggen, dit levert extra werk op waar niemand op zit te wachten. Met de prefab meterkast heb je dit probleem niet, want dan hoeven we helemaal geen waterputten aan te sluiten. Dit scheelt werk voor de bouwer en voor Waternet.

Is jouw dagelijks werk anders geworden door de prefab meterkast?
Ja, ik kan mij in mijn werk nu veel meer focussen op de 'specials' en hoofdleidingen nu ik niet meer zoveel tijd kwijt ben aan het controleren van standaard aansluitingen.

Waar zie jij nog doorontwikkeling?
De prefab meterkast is nu alleen nog geschikt voor laagbouw in nieuwbouw. Daarnaast is het specifiek voor Waternet fijn als de rioolaansluiting ook meegenomen zou kunnen worden met het aansluiten van de prefab meterkast.

De prefab meterkast in nog steeds in ontwikkeling. De mogelijkheden voor de toepassing van de prefab meterkast worden verder onderzocht. Zo wordt er bijvoorbeeld gekeken of de prefab meterkast in de toekomst ook toegepast kan worden in hoogbouw.

Roept dit interview vragen bij jou op? Stuur een mail naar Marco.kock@mijnaansluiting.org of naar secretariaat@mijnaansluiting.org, dan gaan wij proberen om jouw vraag te beantwoorden.
 
 
  Terug naar nieuwsbrief  
 
 
 
 
Informatie
 
Mijnaansluiting.nl
Nieuws aanleveren
Klantenservice
 
Contact
 
 
 
 
 
Informatie
 
Mijnaansluiting.nl
Nieuws aanleveren
 
Klantenservice
 
Contact